Behandeling en tarieven

Een behandeling in mijn praktijk is bijzonder omdat er zoveel tijd, rust en aandacht is.

Afhankelijk van de klacht en uw voorkeur kunnen verschillende methodes/hulpmiddelen toegepast worden. Deze methodes sluiten heel goed op elkaar aan, waardoor ze allemaal tijdens een behandeling (ook tijdens de intake) toegepast kunnen worden. Met de volgende methodes worden in mijn praktijk de beste resultaten behaald:

  • Hunter-Bodyscan
  • BICOM-bioresonantie therapie
  • Quantum-Allergy / NAET
  • Energetische Therapie
  • (voet)Reflexzonetherapie

Deze methodes zijn gebaseerd op Kinesiologie, Natuurgeneeskunde en Energetische Therapie.

Intake: Een intake duurt ongeveer 90 minuten, waarin de nadruk ligt op het verzamelen van de nodige informatie m.b.t. uw gezondheid nu en in het verleden. Dit doe ik d.m.v. een gesprek en met de HUNTER Bodyscan. We bekijken eventuele tekorten en welke voeding er goed wordt verdragen, maar ook welke beter even niet. Tijdens het eerste consult wordt er ook een behandeling gegeven, zodat je meteen kunt voelen wat ik voor je kan doen.

Bij de volgende afspra(a)ken ligt de nadruk op het opheffen van blokkades en het kijken naar eventuele zwaarmetaal, chemische en/of vaccinatie belasting(en). Het lichaam wordt klaar gemaakt om vanuit meer balans de verstoringen aan te gaan pakken.

Een vervolgbehandeling duurt ongeveer 60-90 minuten. Dit is naar eigen keuze. De frequentie en het aantal behandelingen die nodig zullen zijn, zijn afhankelijk van de aard van de klacht, de vitaliteit van de cliënt en het soort behandeling.

Tarieven:

Intake 90 min.  € 141,-
Behandeling 60 min.   € 74,-
Behandeling 90 min.   € 111,-
Telefonisch consult: de eerste 10 min. zijn gratis daarna  € 12,50 per 10 min.
Vragen via mail: korte vraag is gratis. Langere (test) aanvragen € 12,50 per 10 min.

Zorgverzekering

Aangezien ik HBO Medisch geschoold ben en ik aangesloten ben bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Aanvullende Geneeswijzen) kunnen de behandelingen deels of geheel vergoed worden onder de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het loont dan ook de moeite om te vergelijken.

De behandelingen vallen onder natuurgeneeskundige therapie, Reflexzone therapie en onder kinesiologie: beroepsvereniging VBAG, of koepel RBCZ.

Controleer van tevoren welk bedrag u per consult, maximaal per dag en maximaal per jaar vergoed krijgt. Zorgverzekeraars veranderen hun voorwaarden regelmatig.

Het bedrag gaat NIET ten koste van het eigen risico.

Ik pas de volgende behandelingen toe. De code op de factuur hangt af van de toegepaste behandeling.

24005 (Overige) Natuurgeneeskunde Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. De behandelvorm voldoet aan de natuurgeneeskundige kenmerken zoals benoemd in het VBAG-natuurgeneeskundig profiel.

24002 Kinesiologie De kinesiologie baseert zich op onderzoek naar de biomechanica, de anatomie en de fysiologie om de motoriek van het menselijk lichaam te evalueren: hoe het lichaam beweegt, functioneert en presteert en om bij mensen bij wie beweging, functionering en prestatie haperen deze zo veel mogelijk te herstellen.

24012 Behandeling energetische therapie Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trilling-frequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

24009 Reflexzone therapie Reflexzone therapie werkt met reflexzones van het lichaam die corresponderen met orgaansystemen en klieren. Op de handen, voeten en oren bevinden zich reflexzones die corresponderen met de organen en klieren in het lichaam. Door deze met duim en vingers te bewerken, verbetert de doorbloeding van op die plekken in het lichaam. Niet alleen goed voor volwassenen, maar ook voor (kleine) kinderen. De therapie werkt voor zowel acute als chronische klachten.

24507 Counseling Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raad geven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Aangesloten bij VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen, Lidnummer 21509004

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Lidnummer RBNG 912015R

TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

KvK nr. 60586540