Neurotransmitter

Neurotransmitter Profiel

Het doel van deze Neuro4Profielbepaling is om inzicht te krijgen in het prestatie- en het herstelvermogen van je neurobiochemische systeem. Bij ieder neurotransmitterprofiel hoort een reeks kenmerken.

Er zijn vier primaire neurotransmitters, namelijk Dopamine, Acetylcholine, GABA en Serotonine.

Deze neurotransmitters spelen dagelijks, gedurende het 24-uurs waak-slaap ritme, een onderling spel. De werking van deze neurotransmitters is bepalend voor de interne communicatie, en de werking van je zenuwstelsel.  Ook zijn ze van essentieel belang voor de besturing van je immuunsysteem, je gedrag, gevoel en denken en je darmwerking. Kortom, ze spelen een rol bij je totale fysieke functioneren. Enerzijds leidt een optimaal functioneren van neurotransmitters tot een hoog prestatie-vermogen, anderzijds leidt een verstoord functioneren tot een verminderd herstelvermogen.

Bij een goede balans voel je goed en kom je tot optimale prestaties. De vier primaire neurotransmitters blijken de sleutel tot beter presteren te vormen, zoals bijvoorbeeld in sport, werken en studeren. Daarnaast vormen ze de sleutel tot sneller herstel na zware fysieke en mentale inspanningen, maar ook bij chronische ontstekingsbeelden, neurologische aandoeningen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

Een verstoorde werking van de neurotransmitters leidt tot klachten zoals ‘niet lekker in je vel zitten’, slapeloosheid, depressieve gevoelens, vermoeidheid e.d. Het herstelvermogen is vertraagd. Inzicht in de verstoringen of disbalans van de neurotransmitters is de sleutel tot herstel.

Neuro4Profiel vragenlijst van de CellCare Academy

Het Neuro4Profiel is een interpretatie die gebaseerd is op de resultaten van de ‘Braverman assessment’, een zeer uitgebreide vragenlijst ontwikkeld door Dr. Eric Braverman, Amerikaans breinwetenschapper en expert in Functional Medicine.

Het is één van de weinige, uitgebreide testen, die zowel inzicht in de werking van je brein en gedrag, als in je fysiek functioneren geeft. De Neuro4Profiel methode bevat een door CellCare Academy ontwikkeld algoritme. Deze methode geeft inzicht in de activiteiten en onderlinge balans van de primaire neurotransmitters, en dient als basis voor een op maat gemaakte behandeling.

Deel A bepaalt de kracht, productie- en effectiviteit van de betreffende neurotransmitter. Deel B geeft een waarde aan een deficiëntie of behoefte aan de betreffende neurotransmitter. Deze bepaling volgens Braverman is gebaseerd op ervaringen en ontwikkelingen van de laatste 50 jaar en kennis uit observatie en experimenten die wereldwijd gepubliceerd zijn, maar ook gereviewed door vooraanstaande neurowetenschappers, en bevestigd zijn in klinische settings.

Geen enkele bepaling kan de neurobiochemie volledig weergeven. De antwoorden op de vragen geven patronen weer van gedrag, gevoelens en gedachten, die direct zijn verbonden met de neurotransmitters in het brein. Dit Neuro4Profiel is een van de weinige meetinstrumenten dat een waarde geeft aan je persoonlijkheid, geheugen, aandacht en fysieke gezondheid.  Je krijgt een mooi rapport met deze scores en daar staan dan ook tips in over leefwijze en voeding. Ik ga dan voor je uittesten welke supplementen je nodig hebt voor de komende 3 maanden. Na 3 maanden krijg je een verkorte vragenlijst om te kijken wat er inmiddels is veranderd en dan test ik opnieuw wat je precies nodig hebt.

Voor deze op maat gemaakte behandeling vraag ik € 66,-

Kortom, een waardevolle tool om beter te kunnen presteren en herstellen.