BICOM –
Bioresonantie Therapie

DE BASIS

De basis van de bioresonantie therapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid. De kwantumfysica houdt zich bezig met de kleinste deeltjes van de materie, de frequentiepatronen van de atomen en hun wisselwerkingen op elkaar.

 

HET BEGRIP

Het begrip bioresonantie bestaat uit bio (= leven) en resoneren. Het begrip resoneren is afkomstig van het Latijnse woord “resonare” wat meetrillen betekent.

Ooit liet men in een tv-reclame zien dat een zangeres met haar stem een glas kon laten breken. Als de stem exact dezelfde frequentie/trilling van het glas heeft dan gaat het glas meetrillen (=resoneren) en kan vervolgens breken.

In de geneeskunde betekent dit dat een lichaam alleen mee kan gaan trillen (resoneren) als het gevoelig is voor het signaal, dus als het lichaam de trilling “herkent”, of anders gezegd als de frequentie lichaamseigen is. Dit principe wordt bioresonantie genoemd (bio- omdat het om levende organismen gaat).

Hoe werkt bioresonantie?

Bioresonantietherapie maakt gebruik van het feit dat ieder levend wezen een uniek trillingspatroon, c.q. lichaamseigen frequentie heeft. Wanneer met het BICOM® apparaat een therapeutische trilling aan een patiënt gegeven wordt is deze alleen werkzaam als deze kan resoneren bij de betreffende persoon.

Elke cel in het lichaam bestaat uit moleculen die weer bestaan uit atomen. De lading van de atomen geven aan het molecuul een eigen trilling. Eiwitten, vetten, koolhydraten  maar ook water en zuurstof hebben door hun moleculaire samenstelling niet alleen een chemische identiteit, maar ook een specifiek elektromagnetisch veld, ofwel een specifieke trilling. Ieder mens en ieder dier heeft hierdoor ook een eigen uniek elektromagnetisch trillingspatroon.

Onze gezondheid wordt vaak belast met allerlei invloeden (toevoegingen aan voeding, milieu verontreiniging, stralingsfactoren) waar het lichaam niet goed mee om kan gaan. Schadelijke stoffen hopen zich van binnen op en kunnen ons ziek maken.

Dit tekent zich af in de vorm van aandoeningen variërend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke problemen.

Met een specifieke, pijnloze test kan ik belastingen,  allergieën opsporen, dan wel testen of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

Door met het BICOM©apparaat te meten met welke frequenties de binnenkomende informatie resoneert krijgen we een goede indruk over de verstoringen die aanwezig zijn. Veel ziekteprocessen beginnen met verstoorde, disharmonische trillingen. Op deze manier wordt de vaak verborgen oorzaak van de ziekte, of datgene wat een ziekte in stand houdt, opgespoord. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een allergie, virus, bacterie, parasiet, enzovoorts. Deze kunnen dan in het therapeutische deel specifiek behandeld worden

 

Vroeg of laat is er de druppel die de meer doet overlopen

 

Hoe geven we therapie met de Bicom?

Door middel van een biologisch filter scheidt het apparaat de binnenkomende gezonde en zieke trillingen. De harmonische, gezonde trillingen worden versterkt teruggegeven. De disharmonische, ongezonde trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelbeeldig aan de persoon teruggegeven. Zij verzwakken dan de foutieve, zieke trillingen of heffen deze zelfs helemaal op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van het lichaam en krijgt het lichaam de mogelijkheid om zijn zelf genezende kracht te activeren en daarmee te genezen.

Medicatie

Indien je balans verbetert, is het mogelijk dat er minder medicatie nodig is. Als je dan dezelfde hoeveelheid medicatie gebruikt, is er kans op overmedicatie. In dat geval is het belangrijk dat je contact opneemt met de huisarts / specialist, zodat de medicatie waar nodig veranderd of verminderd kan worden.

Extra

Tijdens de behandeling wordt een remedie met behulp van de juiste frequenties opgeladen. Deze bevat dan dezelfde trillingen/informatie als de gegeven behandeling en wordt naar huis meegegeven om het effect van de behandeling te versterken en te verlengen.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard van de klacht (chronisch of acuut), leeftijd, medicijngebruik, therapiefrequentie, leefstijl enz.

Het lichaam heeft een groot zelfgenezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is lichaamsvreemde stoffen naar buiten te werken.

Wanneer er echter sprake is van een grote overbelasting over een langer tijdsbestek dan kan het zijn dat het regulatiesysteem en het daarbij behorende zelfgenezend vermogen zal blokkeren.

Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz.

De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is. Met het BICOM®systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en hierdoor wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos.

Het doel van de therapie is om de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelf genezende kracht van het lichaam te activeren.

Er wordt met de cliënt overlegd welke acties zelf ondernomen kunnen worden om het herstel te bespoedigen.

Volg mij ook op Instagram

@bethlehemsas